International School of Transylvania missionMisiune

Deviza American International School of Transylvania constă în oferirea de servicii de educaţie internaţională de înaltă calitate pentru a sprijini dezvoltarea potenţialului regional în valoare recunoscută la nivel mondial.

Vision

Viziune

Viziunea noastră este aceea de a deveni poarta deschisă spre lume, leagănul în care se vor pregăti copii bine informaţi în spirit internaţional şi se vor modela personalităţile viitorilor lideri.

American International School of Transylvania partnersParteneri

UACEurope

© 2012 International School of Transylvania. Toate drepturile rezervate.